AQUATICFORUM
AQUATICFORUM A HOŞGELDİNİZ.FORUMDAN DAHA ETKİN YARARLANMAK İÇİN LÜTFEN GİRİŞ YAPINIZ.
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
AQUATICFORUM
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

KAWASAKI HASTALIĞI

Aşağa gitmek

KAWASAKI HASTALIĞI Empty KAWASAKI HASTALIĞI

Mesaj tarafından vgokhan Bir Paz Haz. 14, 2009 9:29 am

KAWASAKI HASTALIĞI
Bu hastalık, 1967’de bir Japon çocuk hastalıkları uzmanı olan Tomisaku
Kawasaki tarafından tanımlanmıştır. İlk olarak, ateş, deri döküntüleri,
konjüktivit (gözlerde kanlanma), enantem (boğaz ve ağız
mukozasında kızarıklık), ellerde ve ayaklarda şişme, büyümüş lenf
nodlariyla gelen bir çocukta ‘mükokutenöz lenf nodu sendromu’ olarak
tanınmıştır. Birkaç yıl sonra koroner arter anerizmasi (kalp damarlarının genişlemesi ) gibi komplikasyonları bildirilmiştir.
Nedir?
Kawasaki, genellikle koroner arterleri (kalbi besleyen atardamarları)
tutan anevrizmalara yol açabilen, damar duvarlarının iltihaplanmasına
neden olabilen akut sistemik bir damar hastalığıdır. Hastaların hepsi
anevrizma geliştirmeyebilir. Büyük çoğunluğu, komplikasyonlar
olmaksızın akut belirtilerle seyreder.
Ne kadar sıktır?
Kawasaki hastalığı nadir bir hastalık olduğu halde, Henoch-Schönlein
purpurasiyla birlikte, en sik görülen çocukluk çağı vaskülitlerinden
biridir. Hemen hemen her zaman,
küçük çocukların hastalığıdır. Hastaların %80’i 5 yasin altındadır.
Genellikle erkeklerde kız çocuklara göre daha siktir. Kawasaki
olgularına yılın
herhangi bir döneminde rastlanabilse de, bazı mevsimsel farklılıklar
olabilir; kış sonu ve ilkbaharda daha fazla görülebilir. Japon
çocuklarda çok daha sik olmakla birlikte dünyanın bir çok bölgesinden
olgular tanımlanmıştır.
Hastalığın nedenleri nelerdir?
Kawasaki hastalığının nedenleri açıklanamamıştır, ancak enfeksiyöz
kökenli olmasından kuşkulanılmaktadır. Belirli genetik yatkınlığı olan
bireylerde aşırı duyarlılık ya da büyük olasılıkla mikrobik bir ajan
tarafından (virüs ya da bakteri) tetiklenen bozulmuş immün yanıt, kan
damarlarının iltihaplanmasına ve hasarına yol açan bir süreci
başlatabilir.
Kalıtımsal mi? Neden benim çocuğum hastalandı? Önlenebilir mi? Bulaşıcı mi?
Kawasaki kalıtsal bir hastalık değildir, fakat genetik bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir. Bu hastalığın Ailede
birden çok kişide görülmesi çok nadirdir. Ayrıca, bulaşıcı da değildir
ve önlenemez. Hastalığın ikinci bir atak yapması mümkün olmakla
birlikte nadir bir durumdur.
Esas belirtileri nelerdir?
En az 5 Gün
süren nedeni açıklanamayan yüksek ateşle baslar. Çocuk genellikle çok
huysuzdur. Ateşi takiben ya da ateşle birlikte gözlerde kızarıklık
(konjunktivit) görülebilir ama irin veya akıntı yoktur. Hasta çocukta,
kızamık, kızıl, ürtiker (kurdeşen), papül ve benzeri tipte değişik
döküntüler ortaya çıkabilir. Deri döküntüsü, esas olarak gövde ile
kol ve bacakları, sıklıkla da kasık bölgesini tutar. ağız
değişiklikleri, parlak kırmızı çatlamış dudaklar, genellikle “çilek
dili” olarak adlandırılan kırmızı dil ve boğazda kızarıklık bulgularını
içerir. Eller ve ayaklarda, özellikle el ayaları ve Ayak
tabanlarında sislik ve kızarıklık bulguları görülür. Bu bulguları 2-3.
haftalar civarında, parmak uçlarından başlayan karakteristik bir deri
soyulması izler. Hastaların yarıdan fazlasında boyun bölgesi lenf
düğümlerinde büyüme görülebilir. sıklıkla 1.5 cm’ den büyük tek bir
lenf düğümü de ele gelebilir.Bazen, eklemlerde ağrı ve/veya sislik,
karin ağrısı, ishal, huysuzluk, bas ağrısı gibi başka belirtiler de
görülebilir. Kalp tutulumu uzun dönemde yol açtığı komplikasyonlar
dolaysıyla, Kawasaki hastalığının en ciddi bulgusudur. Kalpte üfürümler
, aritmiler ve ültrason anormallikleri saptanabilir. Kalbin bütün
değişik katmanlarında belli derecelerde iltihaplanma görülebilir, öyle
ki; perikardit (kalbi saran kilifin iltihabi), miyokardit (kalp kasının
iltihabi) ve ayrıca endokardit (kalp kapakların tutulumu) görülebilir.
Ne var ki, bu hastalığın baslıca özelliği koroner anevrizmaların
gelişmesidir.
hastalık her çocukta ayni midir?
Hastalığın şiddeti çocuktan çocuğa değişir. Her hastada bütün klinik
tablolar görülmeyeceği gibi, hastaların çoğunda kalp tutulumu
gözlenmez. Kawasaki hastalığı için tedavi gören 100 çocuktan yalnız
ikisinde anevrizmalara rastlanır. Çok küçük çocuklarda (1 yasin altı)
sıklıkla hastalığın tam olmayan formu ortaya çıkar. Böyle durumlarda
bütün karakteristik klinik bulguları taşımadıkları için tanı konması
daha zordur. Bu çocukların bazılarında anevrizma gelişebilir.
Çocuklardaki hastalık erişkinlerden farklı midir?
Bu bir çocukluk hastalığıdır. Yetişkinlerde benzer vaskülit çeşitleri gözlenebilir fakat, değişik bir klinik tablo vardır.
Nasıl tanı konur?
Eğer açıklanamayan ve en az 5 gün süren yüksek ateş, ve aşağıdaki bulguların 5’inden 4’ü varsa kesin tanı konulabilir:
1) Benzer bulguları açıklayan başka bir hastalık olmaksızın çift taraflı konjunktivit,
2) büyümüş lenf nodlari,
3) Deri döküntüsü, ağız ve dil tutulumu ve
4) Kol ve bacaklarda görülen değişiklikler. Eğer kesin tanı
mümkün değilse hastalığın tam olmayan (inkomplet) formu olduğu
düşünülebilir.
Testlerin önemi nedir?
Laboratuar bulguları hastalığa özgü değildir fakat iltihabin derecesini
yansıtırlar. İltihabin göstergeleri, artmış ESR (benzer hastalıklardan
daha yüksek) , lökositoz (beyaz kan hücrelerinin sayısında artma), ve
anemidir (kırmızı kan hücrelerinde azalma). Hastalığın ilk haftalarında
trombositlerin (kan pıhtılaşma hücreleri) sayısı genellikle normaldir
fakat, ikinci haftada yükselmeye baslar ve çok yüksek düzeylere ulaşır.
Hastalar normale dönünceye kadar kontrol muayenelerine gitmeli ve kan
tahlilleriyle değerlendirilmelidir. Öncelikli olarak elektrokardiyogram
(EKG) ve eko kardiyogram yapılmalıdır. Eko kardiyogramla koroner
arterlerin sekil ve büyüklüğü değerlendirilerek anevrizmalar
saptanabilir. Koroner anormalliği olan çocuklarda ayrıntılı çalışma ve
incelemeler gereklidir.
Tedavi edilebilir mi?
Kawasaki hastası olan çocukların çoğu iyileştirilebilir ne var ki, bazı
hastalar uygun tedaviye rağmen kalp komplikasyonları geliştirebilir.
Hastalıktan korunmak mümkün değildir. hastalık gelişmişse, koroner
komplikasyonalari azaltmanın en iyi yolu erken tanı koyup tedaviye bir
an önce başlamaktır.
Tedavi yöntemleri nelerdir?
Kesin ya da şüpheli Kawasaki düşünülen çocuk, olası kalp tutulumu
açısından gözlenmesi ve monitorize edilmesi için hastaneye sevk
edilmelidir. Kalp komplikasyonlarının azaltılması için tanı konulur
konulmaz tedaviye başlanmalıdır. Tedavi, yüksek dozda Aspirin
ve damar içi gama globülin verilmesini içerir. Her iki tedavide
sistemik iltihabi azaltarak akut belirtilerin kaybolmasını
sağlayacaktır. Hastaların büyük çoğunluğunda koroner anormalliklerin
ortaya çıkısını önleyebildiği için, yüksek doz damar içi globülin
tedavinin vazgeçilmez unsurudur. Nadir de olsa kortikosteroidler de
kullanılabilir.
İlaç tedavisinin yan etkileri nelerdir?
Gama globülin tedavisi genellikle iyi tolere edilir. Bilindiği üzere, aspirin tedavisi mide rahatsızlıklarına ve ayni zamanda karaciğer enzimlerinde geçici yükselmeye neden olabilir.
Tedavi ne kadar sürmelidir?
Hastaların çoğunda yüksek doz gama globülin bir kez verilir fakat
bazılarında ikinci doz gerekebilir. Yüksek doz aspirin başlanır ve ateş
devam ettiği müddetçe verilir, daha sonra azaltılır. Trombositler
üzerindeki pıhtılaşmayı engelleyici etkisinden dolayı düşük doz
aspirine devam edilir. Böylece trombositler birbirine yapışmaz. düşük
doz aspirin kullanımı, Kawasaki nin en tehlikeli komplikasyonu olan
kalp enfarktüsüne yol açabilen, anevrizma içindeki trombüs (kan
pıhtısı) oluşumuna engel olması açısından yararlıdır.Koroner
anormalliği olmayan çocuklar birkaç hafta aspirin tedavisi görürler
fakat anevrizması olan çocuklarda çok daha uzun sürelerle
kullanılmalıdır.
Alternatif / tamamlayıcı tedavinin yeri nedir?
Bu hastalık için alternatif tedavilerin yeri yoktur.
Ne çeşit kontrol muayeneleri gereklidir?
Kawasaki hastaları normale dönünceye kadar periyodik olarak kan
sayımları ve ESR tetkikleri yapılmalıdır. Koroner anevrizmaların
varlığını saptamak ve gelişimlerin takip etmek için düzenli eko
kardiyogramlar yapılmalıdır; sıklığı anevrizmaların varlığına ve
büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Pek çok anevrizma iyileşebilir.
Pediatrist, pediatrik kardiyolog ve pediatrik romatolog bu çocukların
takibini üstlenmelidir. Pediatrik romatologun olmadığı yerlerde,
özellikle kalp tutulumu olan hastaların takibini pediatrist ve
kardiyolog birlikte yapmalıdır.
hastalık ne kadar sürer?
Kawasaki üç evresi olan bir hastalıktır:
1) İlk 2 haftayı içeren, ateşin ve diğer belirtilerin görüldüğü akut evre,
2) İkinci haftadan dördüncü haftaya kadar olan, trombosit sayısının artıp anevrizmaların oluşmaya başladığı subakut evre,
3) Birinci aydan üçüncü Aya
kadar olan, bütün laboratuar testlerinin normale dönmeye başladığı ve
bazı koroner arter anevrizmalarinin küçülmeye başladığı iyileşme
evresi.
Hastalığın uzun dönem sonuçları nelerdir?
Hastaların büyük çoğunluğu için sonucu mükemmeldir; normal
hayatlarına dönüp normal büyüme ve gelişmelerini sürdürürler. Kalıcı
koroner arter anormalliği olan hastalar için hastalığın gidişatı damar
daralması ve tıkanıklıklarının gelişimine bağlıdır.
Günlük hayat için bazı öneriler- Sporun yeri ? Asi yapılabilir mi ?
hastalık ve gama globülin tedavisi bağışıklık sistemini etkilediği ve bu etki 6 Ay
sürebildiği için bu hastaların 3-6 ay boyunca asılanmamaları önerilir.
Kalp tutulumu geliştirmeyen çocukların spor ya da başka bir günlük
aktivite açısından kısıtlanmalarına gerek yoktur. Ne var ki, koroner
anevrizması olan çocukların ergenlik çağı boyunca, yarışmalı
aktivitelere katılabilmeleri için bir pediatrik kardiyologa
danışılmalıdırkaynak:www.diyadinnet.com_________________
KAWASAKI HASTALIĞI Bayrakkizvecocuk
vgokhan
vgokhan
SUPER MODERATÖR
SUPER MODERATÖR

Kadın
Mesaj Sayısı : 7173
Nerden : aquaticforum
Reputation : 94
Points : 7895
Kayıt tarihi : 23/01/08

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz