AQUATICFORUM
AQUATICFORUM A HOŞGELDİNİZ.FORUMDAN DAHA ETKİN YARARLANMAK İÇİN LÜTFEN GİRİŞ YAPINIZ.
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ibranice hintçe kardeşliği

Aşağa gitmek

ibranice hintçe kardeşliği Empty ibranice hintçe kardeşliği

Mesaj tarafından mesud Bir Çarş. Haz. 16, 2010 6:48 pm

ami dilleri ailesine mensup olduğu bilinen hatta Arapça gibi dillerin oluşmasına da büyük katkıları bulunan İbranice ile Hint-Avrupa dil ailesinin başlangıç noktası olarak kabul edilen Hintçe arasındaki ilginç benzerlikleri işleyeceğiz bu çalışmamızda..Bizim yazılarımızı okuyanlar dillerin oluşumu konusunda savunduğumuz savlarımızı da çok iyi bilirler.Avrupa ve Amerika’da “Monogenist Diller” teorisi olarak da bilinen “Dilbirliği” teorilerinin içinde kabul edilebilecek savlarımızı çeşitli delillerle ortaya koymaya gücümüz yettiğince devam edeceğiz..
Görüşlerimizi öncelikle kısaca özetleyelim..Adem ve Havva Dili başlıklı çalışmamızda da açıkça ortaya koyduğumuz gibi bize göre aslında başlangıçta tek bir dil vardı..Yani bütün insanlığın ortak ataları olan Hz.Adem ve Havva’nın konuştukları bir dil vardı..Daha önceki yazılarımızda da ortaya koyduğumuz gibi bu dil herhangi bir milletin ya da ulusun dili değildi..Zira milletlerin olmadığı sadece Adem ve Havva’nın olduğu o dönemde bir ya da birkaç ulustan bahsetmek elbette imkansızdır..Elbette tüm milletlerin, ırkların genetik özellikleri Hz.Adem ve Havva’nın genlerinde temerküz etmişti..Daha sonra iç ve dış saiklerin de etkisiyle ama aslında planlı ve programlı bir şekilde, diğer bütün milletler de oluştu..
Bize göre bu milletlerin konuştukları diller de tesadüfen oluşmuş olamazdı..İşte bugün dahi konuşulmakta olan o binlerce dil aslında tek bir kökenden yani “İlk İnsanlık Dilinden” kopup başkalaşan dillerdir.İlk insanlık dili ise içerdiği sesler itibariyle basit gözükse de içinde barındırdığı mantıklılık, düzenlilik bakımından oldukça mükemmeldi..Bu dil çekirdek bir dildi..Bütün dünya dillerinin genetik özelliklerini içinde barındıran çekirdek bir dil..O dilin içindeki planlar, kodlamalar iç ve dış etkenlerle etkileşime geçtiği andan itibaren planlı bir şekilde yeni diller oluşmaya başlayacaktı..Bu dillerin değişimi, başkalaşması önceden öngörülmüştü..Aynen doğadaki, kainattaki düzenin bir büyük patlamayla aniden başlatılarak evrenin bugünkü düzenli şekline gelmesinin de bir planın varlığını göstermesi gibi doğanın bir parçası olan dillerin düzenli bir şekilde gelişmesi de bu dillerin planlı bir şekilde, belli kurallar dahilinde geliştiğini göstermekteydi..
İşte bir özetini sunduğumuz temel görüşlerimizin akabinde bu görüşleri destekleyecek yeni bulgularımızla konumuza daha bir açıklık getireceğiz bugün..Birbirinden oldukça farklı dil aileleri olarak kabul edilen Sami Dil Ailesi ve Hint Avrupa dil ailesinin de aslında ortak bir dilin farklılaşmış iki bölümü olduğunu ortaya koyacağız bazı örneklerle..Bunu yaparken bir makaleden de faydalanacağız..Aslında Yahudilerin Hindistan’dan göçtüğünü ispat etmeye yönelik olarak hazırlanmış bu makaledeki örneklerin bizi Ortak Bir Dil’e götürecek örnekleri de havi olduğunu anlamamız bu yazıyı yazmamıza neden olmuştur.Gene D.Matlock’un yazısında (Türkçe'ye Tercüme Eden: Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2002 hermetics.org ) Yahudilerin doğudan yani Hindistan’dan geldiğini ifade eden savların doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmayacağım bu yazımda..Biz sadece dil boyutundaki bu benzerliğin tarihi ve coğrafi şartların imkansızlığına rağmen bu boyutlarda olmasının bizim savlarımıza destek vereceğine inanıyoruz…
Yazar öncelikle Hindistan’da geçen ve Tevrat’ta da İbranice olarak belirtilen yer adları arasındaki benzerliğe dikkat çekiyor..Bu yer adlarının manalarının da şaşırtıcı bir şekilde benzer olması bu iki farklı bölgede de ortak olan Köken Dili kanıtlarına bizi götürmez mi?
Mesela Minoa kelimesi Hint Dilinde de benzer anlamda (Ülke, diyar anlamında) kullanılmaktadır..Turbazu kelimesi hem Filistin’de hem de Hindistan’da bir kabilenin adı olarak kullanılmış..Arebea (Arap) kelimesi aynen Hindistan’da bir kabileyi, bir halkı ifade etmek için kullanılıyor…Peygamberimizin ismi Muhammed kelimesi ile Hintçe “Maha-Atma” (Büyük Ruh) kelimeleri arasındaki anlama varana kadarki paralellik tesadüfi olabilir mi?Yunan milleti anlamına gelen Helen kelimesi Hindistan’da aynı şekilde Hindistan’da da bir kabilenin adı..Daha şaşırtıcı olarak Arabistan’daki Mekke şehrinin ismine benzer şekilde çok önceleri bir milletin başkenti olarak Hindistan’da kullanılmış olan Mekke şehri arasındaki benzerlik de yalan olmasa gerek..Yahudilerin dua ederken kullandıkları dua şalı “Tallit” aynı seslerle hem de aynı manada Hintçe’de de kullanılmış bir zamanlar..Yahudilerin ikinci kutsal kitabının adı olan “Talmud” kelimesi “Talmudra” şeklinde “Kutsal Kitap” manasında Hintçe’de yaşayan bir kelime…Tabii ki daha bunlar gibi daha binlerce yer ismi ve kelime şaşırtıcı bir şekilde benzerlik gösteriyor..
İbranilerin kullandıkları Tanrı isimlerinin de benzerlerinin Hintçe’de çoklukla bulunması iki, dilin arasındaki geçmişteki ortaklığı açıkça ortaya koyuyor..İbranice’de Tanrı için kullanılan bütün ön ekler aynen Hinduların Şaivizm kolunda da kullanılıyor..İbranice’de Yahve’nin köken olarak Hintçe Tanrı anlamındaki Şiva kelimesi ile benzerliği ortadadır..Elakhim (Tanrı) kelimesi ile Hintçe “Lakhimi” (Tanrı) kelimesi, Şadday (Tanrı) kelimesi ile Hintçe Saday (Tanrı), İbranice’de çift cinsiyetlilik anlamına gelen “Yesoda” kelimesi ile Hintçe aynı manaya gelen ve bir Tanrı için kullanılan “Yeşoda” kelimeleri arasındaki bu ilginç benzerlik acaba tesadüfi midir?Klim (Hiçlik) kholi (hiçlik), sefirot-sipat (ruhsal enerji merkezi), yeş me ayin-yeç me ayen (Yaratılışın amacı), baal (Yahudilerin taptığı altın buzağı)-balasar(Hindistan’da tapılan Kutsal Boğa), satan-satan (şeytan) vb. dini terimleri ve daha binlercesi arasındaki inanılmaz benzerlik de bizi ortak bir İlk İnsanlık Diline götürmüyor mu?
Hatta Tevrat’ta da Hindistan’da da kullanılan bazı kabile adları arasındaki ilginç benzerliğe de bir bakalım isterseniz:

Abri- Ibri (1 Tarihler 24-27)
Amal - Amal (1 Tarihler 7:35).
Asaul - Asahel (2 Tarihler 17:18)
Asheriya - Asher (Tekvim 30:13)
Azri - Azriel (! Tarihler 5:24)
Bal. - Baal (1 Tarihler 5:5)
Bala; Balah - Bala (Yeşu 19:3)
Bakru - Bokheru (1 Tarihler 7:6)
Baktu - Baca (1 Tarihler 8:38)
Maikri - Machir (Yeşu 17:1)
Malla; Maula - Maaleh (Yeşu 15:3)
Mallak - Mallouck (1 Tarihler 6:44)
Shahmiri - Shamir (1 Tarihler 24:24)
Shaul - Shaul (1 Tarihler 4:24)
Shavi - Shaveh (Tekvim 14:17)
Shora - Sherah (1 Tarihler 7:2)
Shuah - Shuah (1 Tarihler 4:11)

Bütün bu örnekler bizim “bütün diller çekirdek bir dilden türemiştir” şeklindeki tezimizle uyumlu örneklerdir..Bu durumda binlerce farklı dile kökendaşlık etmiş, bu dil ailelerinin dahi aslında ORTAK BİR TEK DİL olduğu ispatlanmış oluyor..Pek çok yazımızda söylediğimiz gibi “Hz.Adem bütün dilleri içinde barındıran bir çekirdek dil konuşuyordu.Daha sonra onun evlatları dünyanın dört bir tarafına göçtüler.Böylelikle diller genlerindeki ya da onları konuşan farklı insanların konuşma genlerindeki farklı farklı özelliklerin de tesiriyle başkalaştılar..
Hz.Adem ve Havva’nın 10 çocuğu olduğunu var sayalım..İşte bu çocuklar doğduklarında onların gen yapıları da hatta beyinlerindeki konuşmayı yöneten sistemleri de birbirlerinden farklılık arz ediyordu.Çünkü hem Irk hem de Dil farklılaşması zaten öngörülmüştü..Bu farklılıklar olmasaydı ne kutsal kitaplar, ne inançlar, ne dünyanın bugünkü şekli ne de insanlık namına oluşturulan bütün o felsefelerin hangisi var olabilirdi?İşte bu çeşitlilik aslında zaten olması gereken bir çeşitlilikti ve de öyle oldu..Yine bu çeşitliktir ki inananların öte dünyadaki sonsuz mutluluğunun da olmazsa olmazıdır..
Bu farklılıklar, bu mücadeleler olmasaydı dinler de var olmazdı..Mesela Kur’an, eğer Arap milleti diye bir millet oluşturulmasaydı ve de bu milletin Arapça gibi güzel bir dili şekillendirilmeseydi bugünkü Kur’an olarak nasıl var olacaktı?Hatta inananlar bütün bu olayların hatta Kur’an-ı Kerim’in dilinin bile Levh-i Mahfuzda öngörüldüğüne inanırlar ki bu da aslında bütün dillerin öngörüldüğünün başka bir kanıtı değil midir?Elbette ki bu öngörme bir zorlama anlamını içinde barındırmaz..Sonuçta herkes kendi seçimlerini yapmış ve o seçimlerden sorumlu, fakat bütün bu seçimler de ne kadar özgür iradelere dayanırsa dayansın var olan, işleyen bir gizli planın yürümesine katkı sağlamaktadırlar bu inanışa göre..
Faydalandığımız makalede gördüğümüz ve asla kabul de edemeyeceğimiz bazı hatalı kelime benzerliklerine de değinmeden geçemeyeceğim..Bilindiği gibi Hindistan Gazneli Mahmud döneminde Müslümanların eline geçmişti..Yine bilindiği gibi o dönemde konuşulan ortak ilim dili Arapça idi...Bu sebeple İbranice ile akraba olan ve pek çok benzer kelimeyi içeren Arapça da Hintçe’yi etkilemiş ve bu dile yeni kelimeler vermiştir..Bazen bu kelimeler de şaşırtıcı bir şekilde hem İbranice’de hem de Arapça’da ufak ses farklarıyla kullanılmış olan aynı anlamlardaki ortak kelimelerdir..İşte yazarın Hintçe ve İbranice arasında ortak olarak gösterdiği bazı kelimeler de aslında Arapça kökenli kelimelerdir..Bunlardan birisi İbranice Kabala (Kabüllenme) kelimesine karşılık gelmek üzere Hintçe’deki (Kabül) kelimesinin kullanılmasıdır..Bu açık bir yanlıştır..Zira az bir etimolojik araştırmayla bu Kabül kelimesinin Hintçe’ye Türkçe’ye de geçtiği gibi Arapça’dan geçmiş olduğunu ortaya koyacaktır..Yine Hindistan’da bir yer adı olarak kullanılan “Toht Süliman” kelimesinin İbranice ile ortak kökenli bir kelime olduğunu kabul etmek de gerçeklere zıd olacaktır..Zira “taht” kelimesi Farsça, Süliman kelimesi de Kur’an-ı Kerimdeki “Süleyman” kelimesidir.. “Taht-ı Süleyman” (Süleyman’ın tahtı) anlamındaki bu kelimeyi Hz.Süleymanla Tevratçasıyla “Salamonla” irtibatlandırmak anlamsız olacaktır..Yoksa bu bakış açısıyla İstanbul’daki ya da Türkiye’nin dört bir tarafındaki Yer, Cami ve İnsan isimleri de incelense Arapça’nın dolayısıyla da İslam’ın tesiri göz ardı edilse, birileri bizim de İbranilerle akraba olduğumuz hatta onların buradan göçtüğünü iddia edebilecektir..Bu da bilimsel gerçeklere zıt olacaktır..
Aslında dillerine varana kadar aynı ortak kökenden gelmiş insanların bu kadar ortak özelliklerini unutarak, görmeyerek birbirlerine düşman olmaları ne kadar da üzücüdür?
Yanlış öğretilerin de tesiriyle İsrail’de, Filistin’de, Lübnan’da ve dünyanın pek çok yerinde masum insanların kanını dökmek insanlara ne kazandıracaktır?
Bütün insanların ortak yönlerine dayanan ortak bir dünya düzeni yerine devamlı pohpohlanan kine, nefrete dayanan kan dökücü bu dünya düzeni ne zaman sona erecektir?
Sanırım bu dünya düzenini barış, sevgi dolu bir sisteme dönüştürmede biz dilcilere büyük işler düşmektedir..
Ve sanırım Kutsal Kitabında Allah bunun için;
“Biz insanların renklerini ve dillerini birbirlerini tanısınlar diye farklı yarattık” buyuruyor..

Kaynak:
(Gene D. Matlock, B.A., M.A. Türkçe'ye Tercüme Eden: Kemal Menemencioğlu - Translation Copyright © 2002 hermetics.org )
http://www.viewzone.com/matlock.html

mesud
ÜYE
ÜYE

Erkek
Mesaj Sayısı : 17
Nerden : elazığ
Reputation : 2
Points : 42
Kayıt tarihi : 15/06/10

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz