AQUATICFORUM
AQUATICFORUM A HOŞGELDİNİZ.FORUMDAN DAHA ETKİN YARARLANMAK İÇİN LÜTFEN GİRİŞ YAPINIZ.
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Anayasa değişiklik paketi tüm maddeleriyle Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Aşağa gitmek

Anayasa değişiklik paketi tüm maddeleriyle Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Mesaj tarafından aquahell Bir Salı Nis. 13, 2010 9:38 amAnayasa değişiklik paketi tüm maddeleriyle Meclis Anayasa
Komisyonu'nda kabul edildi.


Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul
edildi. Taslak metninin tümü Anayasa Komisyonu'ndan geçti.


Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu başkanlığında dün saat
10:00'da çalışmalarına başlayan Komisyon, geçen toplantıdan geriye kalan
14 maddeyi müzakere ederek kabul etti. Böylece muhalefetin karşı
çıkmasına rağmen 30 maddelik taslağın tüm maddeleri Anayasa
Komisyonu'ndan geçti.


Bu arada Komisyon Başkanı Burhan Kuzu, bugün saat 17.00'ye kadar
muhalefet şerhi için süre verdi.İşte madde madde tam metin!Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda gece geç
saatlerde kabul edildi. Paket şimdi Genel Kurul gündemine gelecek.
Teklif yasalaşırsa Çankaya'ya onaya gönderilecek..Teklif Komisyonda kabul edilen haliyle şöyle:


MADDE (1): Anayasanın ''Kanun Önünde Eşitlik'' başlıklı 10.
maddesinde değişiklik yapılıyor.


Maddenin, ''Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür'' şeklindeki 2.
fıkrasına, ''Bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı
olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz'' ibaresi ekleniyor.


MADDE (2): Anayasa'nın, ''Özel Hayatın Gizliliği'' başlıklı 20.
maddesinde değişiklik öngörülüyor.


Maddeye, ''Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını
isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisi ile ilgili kişisel
veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların
düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak
kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilir''
hükmü ekleniyor.


MADDE (3): Anayasa'nın ''Seyahat Hürriyeti'' başlıklı 23. maddesinde
değişiklik yapılıyor.


Buna göre, ''vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç
soruşturması veya kovuşturması sebebiyle ve hakim kararına bağlı olarak
sınırlandırabilecek.''


''HER TÜRLÜ İSTİSMARA KARŞI'' TEDBİR


MADDE (4): Anayasa'nın ''Ailenin Korunması'' başlıklı 41. maddesinde
değişiklik yapılıyor.


Maddenin başlığı, ''Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları'' şeklinde
değiştiriliyor, maddeye, çocukların korunması konusunda hüküm ekleniyor.


Maddeye eklenen hüküm şöyle:


''Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça
aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve
sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara karşı, çocukları
koruyucu tedbirleri alır.''


SENDİKA KURMA HAKKI


MADDE (5): Anayasa'nın ''Sendika Kurma Hakkı'' başlıklı 51.
maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılıyor. Böylece, bir kişinin
aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olmasının
yolu açılıyor.


MADDE (6): Anayasa'nın 53. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna
göre, memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı
tanınıyor. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması
halinde, taraflar Kamu Görevlileri Kuruluna başvurabilecek. Kurul
kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Toplu sözleşmenin
emeklilere yansıtılmasının yolu da açılıyor.


MADDE (7): Anayasa'nın ''Grev Hakkı ve Lokavt' başlıklı 54.
maddesinde değişiklik yapılıyor. Grev esnasında greve katılan işçilerin
ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan iş
yerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak.
Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grevi ve lokavtı, genel grev ve
lokavt, iş yeri işgali, iş yavaşlatma, verim düşürme ve diğer
direnişlere ilişkin yasaklar kaldırılıyor.


PARTİ KAPATMA DAVALARI


MADDE (Cool: Anayasa'nın, ''Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar''
başlıklı 69. maddesi değiştiriliyor. Buna göre, siyasi partilerin mali
denetimi Sayıştay tarafından yapılacak.


Siyasi partiler hakkında kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı'nın talebi üzerine, TBMM'de grubu bulunan her siyasi partinin
5'er üye ile temsil edildiği komisyonun üye tam sayısının üçte 2
çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılacak dava sonucunda
Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanacak. Komisyona TBMM
Başkanı Başkanlık edecek ancak, oy kullanamayacak. Komisyonun kararları,
yargı denetimi dışında olacak. İzin talebinin Meclis'e ulaşmasından
itibaren 30 gün içinde komisyon oluşturulacak ve komisyon kararını izin
talebinin Meclise ulaşmasından itibaren en geç 60 gün içinde verecek.
Meclisteki siyasi parti gruplarınca izin talebiyle ilgili görüşme
yapılamayacak, karar alınamayacak.


Anayasa Mahkemesi, bu kapsamda, kapatma yerine dava konusu fiillerin
ağırlığına göre ilgili partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen
yoksun bırakılmasına karar verebilecek. Devlet yardımından yoksun
bırakılma, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararının usulüne tabi
olacak ve tek başına dava konusu yapılamayacak.


Anayasa Mahkemesinde görülen parti kapatma davasında TBMM
çalışmalarındaki oy ve sözler, ileri sürülen düşünceler ile idarenin
eylem ve işlemleri partinin odak olup olmadığının tespitinde
gözetilemeyecek.


Partinin kapatılması durumunda kapatmaya beyan ve faaliyetleriyle
neden olan üyeler için daha önce 5 yıl olan siyasi yasak süresi 3 yıla
indirilecek.


Siyasi partiler ile ilgili ''temelli kapatma'' değil, ''kapatma''
kararı verilecek. Kapatmanın önündeki ''temelli'' sözcükleri
kaldırılacak.


Temelli kapatılan bir partinin başka adla kurulamayacağına dair
hüküm de Anayasa'dan çıkarılacak.


Madde (9): Anayasa'nın ''Dilekçe Hakkı'' başlıklı 74. maddesinde
değişiklik yapılıyor.


''Kamu denetçiliği'' (ombudsman) kurumu oluşturuluyor.


Kurum, TBMM Başkanlığına bağlı olarak kurulacak ve idarenin işleyişi
ile ilgili şikayetleri inceleyecek. Kamu başdenetçisi, TBMM tarafından
gizli oyla ve 4 yıl için seçilecek.


PARTİ KAPATMA VE MİLLETVEKİLLİĞİ


MADDE (10): Anayasa'nın ''Milletvekilliğinin Düşmesi'' başlıklı 84.
maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılıyor.


Buna göre, milletvekilliğinin düşürülmesi uygulaması kaldırılıyor.


MADDE (11): Anayasa'nın, TBMM'nin Başkanlık Divanının oluşumunu
düzenleyen 94. maddesinde değişiklik yapılıyor. Seçim süresinin 5 yıldan
4 yıla indirilmesi nedeniyle Başkanlık Divanının 2. dönem görev süresi
konusunda düzenleme yapılıyor. Buna göre, Başkanlık Divanı 2. devre
dönemin sonuna kadar görev yapacak.


YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI


MADDE (12): Anayasanın, ''Yargı Yolu'' başlıklı 125. maddesinde
değişiklik yapılıyor.


Buna göre, Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk
nedeniyle emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına
karşı yargı yolu açılıyor.


Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun
denetimi ile sınırlı olacak, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde
kullanılamayacak.


TOPLU SÖZLEŞME HAKKI


MADDE (13): Anayasa'nın devlette memur çalıştırılmasına ilişkin
hükümler içeren 128. maddesine memurlara tanınacak olan ''Toplu sözleşme
hakkı'' yansıtılıyor.


MADDE (14): Memurların disiplin kovuşturması konusunda hükümler
getiren 129. maddesinde değişiklik yapılarak, uyarma ve kınama cezaları
da yargı denetimine açılıyor.


MADDE (15): Anayasa'nın ''Hakimler ve Savcıların Denetimi'' başlıklı
144. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, adalet hizmetleri ile
savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet
müfettişleri ile hakim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler;
araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri
eliyle yapılacak.


ASKERİ YARGI


MADDE (16): Anayasanın ''Askeri Yargı'' başlıklı 145. maddesinde
değişiklik yapılıyor.


Askeri yargının görev alanı yeniden belirleniyor.


Buna göre, askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri
tarafından yürütülecek. Askeri mahkemeler, asker kişiler tarafından
işlenen askeri suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik
hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara
bakmakla görevli olacak.


Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı
suçlara ait davalar her durumda adliye mahkemelerinde görülecek.


Siviller, savaş hali dışında askeri mahkemelerde yargılanamayacak.


ANAYASA MAHKEMESİNİN YAPISI


MADDE (17): Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu düzenleyen 146. maddede
de değişiklik öngörülüyor.


Buna göre, halen 11 asıl 4 yedek üyeli olan Anayasa Mahkemesi, 17
asıl üyeden oluşacak. TBMM, 2 üyeyi, Sayıştay Genel Kurulunun gösterdiği
3'er aday arasından; 1 üyeyi baro başkanlarının avukatlar arasından
göstereceği 3 aday arasından gizli oylamayla seçecek.


Cumhurbaşkanı; 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay, 1 üyeyi Askeri
Yargıtay, 1 üyeyi Askeri Yüksek İdare Mahkemesince gösterilecek 3'er
aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzre 3 üyeyi ise YÖK'ün kendi
üyesi olmayan yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından
göstereceği 3'er aday içinden seçecek. Cumhurbaşkanı, 4 üyeyi de üst
kademe yöneticileri, serbest avukatlar, 1. sınıf hakim ve savcılar ile
en az 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından
seçecek.


Teklifte, ilgili yüksek yargı organları ile barolardan Anayasa
Mahkemesi üyeliğine aday gösterilecek kişilerin seçim sürecine ilişkin
düzenlemeler de yer alıyor.


Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından, gizli oyla ve üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile 4 yıl için bir başkan ve iki başkanvekili seçilecek.
Görev süresi bitenler yeniden seçilebilecek.


Anayasa Mahkemesi üyeliğiyle ilgili olarak Yargıtay, Danıştay,
Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel
kurullarınca yapılacak aday gösterme seçimlerinde uygulanacak temel
prensipler, YÖK Genel Kurulu tarafından yapılacak aday gösterme
seçimlerinde de uygulanacak.


MADDE (18): Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev sürelerini düzenleyen
147. maddesinde değişiklik yapılıyor.


Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresine limit getiriliyor.
Üyeler, 12 yıl için seçilecek. Bir kişi 2 defa üyeliğe seçilemeyecek. 12
yıldan önce yaş sınırını dolduran üye emekliye ayrılacak.


MECLİS BAŞKANI VE KOMUTANLAR


MADDE (19): Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini düzenleyen
148. maddesinde değişiklik yapılarak, kişisel başvuru hakkı tanınıyor.


Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma
Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda
yargılanacak. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu
yapılabilecek. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucu verdiği kararlar
kesin olacak.


Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve
özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki Anayasal
hak ve özgürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği
iddiasıyla ve kanun yollarının tüketilmiş olması şartıyla Anayasa
Mahkemesine başvurabilecek. Bireysel başvuruda, kanun yolunda
gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamayacak.


BİREYSEL BAŞVURULARA BÖLÜMLER BAKACAK


MADDE (20): Anayasa Mahkemesinin çalışma ve yargılama usulünü
düzenleyen 149. maddesinde değişiklik yapılıyor.


Buna göre, Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve Genel Kurul halinde
çalışacak. Bölümler, Anayasa Mahkemesinin bölümleri, başkanvekilinin
başkanlığında 4 üyenin katılımı ile toplanacak. Genel Kurul, mahkeme
başkanının veya başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en
az 12 üye ile toplanacak. Bölümler ve genel kurul, kararlarını salt
çoğunluk ile alacak. Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik
incelemesi için komisyonlar oluşturabilecek.


Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz
davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara, Genel Kurul
bakacak. Bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanacak.


Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliğinde iptale, siyasi partilerin
kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar
verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla
karar alacak.


Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları, Anayasa Mahkemesince
öncelikle incelenip karara bağlanacak.


Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında
kalan işleri, dosya üzerinde inceleyecek. Ancak, bireysel başvurularda
duruşma yapılmasına karar verilebilecek. Mahkeme, ayrıca gerekli gördüğü
hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu
üzerinde bilgisi olanları çağırabilecek ve siyasi partilerin
kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından
sonra kapatılması istenen siyasi partinin genel başkanlığının veya tayin
edeceği bir vekilin savunmasını dinleyecek.


ASKERİ YARGITAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER


MADDE (21): Anayasa'nın, Askeri Yargıtaya ilişkin düzenleme içeren
156. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, Askeri Yargıtay
üyelerinin disiplin ve özlük işlerinde askerlik hizmetinin gereklerine
bakılmayacak. Bunun için hakimlik teminatı esasları dikkate alınacak.


MADDE (22): Teklifte Anayasa'nın 157. maddesinde de değişiklik
öngörülüyor.


Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için de hakimlik teminatı
getiriliyor.


HSYK'NIN YAPISI


MADDE (23): Anayasa'nın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
(HSYK) yapısını düzenleyen 159. maddesinde değişiklik yapılıyor. Bu
kapsamda, halen 7 olan HSYK'nın üye sayısı 22'e, 5 olan yedek üye sayısı
ise 12'a çıkarılıyor. HSYK, 3 daire halinde çalışacak.


HSYK'nın Başkanı, Adalet Bakanı olmaya devam edecek. Adalet
Bakanlığı Müsteşarının Kurulda yer alması uygulaması da sürecek.


Kurulun, 4 asıl üyesi, yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve
siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe
yöneticileri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca; 3 asıl ve 3 yedek
üyesi, Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca; 2 asıl ve 2
yedek üyesi, Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca; 1
asıl ve 1 yedek üyesi, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi
üyeleri arasından; 7 asıl ve 4 yedek üyesi, birinci sınıf olup, birinci
sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve
savcıları arasından adli yargı hakim ve savcılarınca; 3 asıl ve 2 yedek
üyesi idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve
savcılarınca dört yıl için seçilecek. Süresi biten üyeler yeniden
seçilebilecek.


Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 60
gün içinde yapılacak.


Kurulun ''meslekten çıkarma'' cezasına ilişkin kararlarına itiraz
yolu getirilecek. Kurulun diğer kararlarına karşı yargı mercilerine
başvurulamayacak.


GEÇİCİ 15. MADDE


MADDE (24): Anayasa'nın, 166. maddesinde değişiklik yapılarak,
''Ekonomik ve Sosyal Konsey'' Anayasa kapsamına alınıyor.


MADDE (25): Anayasanın, 12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi
üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisi'nde görev
alanların yargılanmasını önleyen, geçici 15. maddesi yürürlükten
kaldırılıyor.


MADDE (26): Anayasa'ya 3 geçici madde ekleniyor. Teklifin geçici 18.
maddesine göre, parti kapatma davalarına ilişkin Anayasa'nın 69.
maddesinde teklifle yapılan değişikliklerin görülmekte olan davalara da
uygulanması öngörülüyor. Siyasi partilerin 2009 yılı mali denetimi de
Anayasa Mahkemesince yapılacak. 2010 yılından itibaren ise Sayıştay'a
geçecek.


Teklifin geçici 19. maddesine göre ise Anayasa Mahkemesinin mevcut
yedek üyeleri değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte ''asıl üye''
sıfatını kazanacak.


Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte HSYK'nın Yargıtay ve
Danıştay'dan gelen asıl ve yedek üyelerinin görevleri, seçildikleri
sürenin sonuna kadar devam edecek.


MADDE (27) (Yürürlük maddesi): Teklif, yasalaşması halinde yürürlüğe
girecek. Halk oyuna sunulması halinde ise tümüyle oylanacak.

kaynak:İHLAS SON DAKİKA

_________________


REKLAM VERMEK İSTEYENLER ÖZEL MESAJ ATSINLAR
avatar
aquahell
WEBMASTER

Erkek
Mesaj Sayısı : 2912
Yaş : 43
Nerden : AQUATICFORUM
Lakap : AQUAHELL
Reputation : 59
Points : 4226
Kayıt tarihi : 22/01/08

http://www.hbgokhan.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz