AQUATICFORUM
AQUATICFORUM A HOŞGELDİNİZ.FORUMDAN DAHA ETKİN YARARLANMAK İÇİN LÜTFEN GİRİŞ YAPINIZ.
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Yeni TC vatandaşlık kanunu onaylandı

Aşağa gitmek

Yeni TC vatandaşlık kanunu onaylandı

Mesaj tarafından aquahell Bir Perş. Haz. 11, 2009 9:42 pm


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu”nu onayladı. Peki yeni kanun neler getirecek ?

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada,
Cumhurbaşkanı Gül'ün kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığı gönderdiği
bildirildi.

Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre, doğumla kazanılan
Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden
kazanılacak. Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı evli anne ve
babadan doğan çocuk, Türk vatandaşı anne ve yabancı babadan evlilik
dışında doğan çocuk Türk vatandaşı sayılacak. Türk vatandaşı baba ve
yabancı anneden evlilik dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını
sağlayan esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını
kazanacak.

Türkiye'de doğan, yabancı anne ve babasından dolayı
doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan
itibaren Türk vatandaşı olacak. Türkiye'de bulunmuş çocuk, aksi sabit
olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılacak.

Sonradan Türk
vatandaşlığı, yetkili makam kararı, evlat edinilme ya da seçme hakkının
kullanılmasıyla kazanılacak. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir
yabancı, kanunda belirtilen şartları taşıması halinde, yetkili makam
kararıyla bu hakkı elde edebilecek. Ancak aranan şartları taşımak,
vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamayacak. Türk
vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, kendi milli kanununa,
vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip
olmak, başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz 5 yıl
ikamet etmek, Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışlarıyla
teyit etmek, genel sağlık bakımından tehlikeli bir hastalığı
bulunmamak, iyi ahlak sahibi olmak, yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini
sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak, milli güvenlik ve kamu
düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartları
aranacak.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda,
ayrıca mensup olduğu devlet vatandaşlığından çıkma şartı da
aranabilecek. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasları, Bakanlar
Kurulu tespit edecek.

SANAYİ TESİSLERİ GETİRENLERE VATANDAŞLIK

Milli
güvenlik ve kamu düzenine engel oluşturacak bir hali bulunmamak
şartıyla İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulunun kararıyla
Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren, bilimsel, teknolojik, ekonomik,
sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen
ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli
teklifte bulunulan kişiler, vatandaşlığa alınması zorunlu görülen ile
göçmen kabul edilenler, Türk vatandaşlığını kazanabilecek.

Çıkma
izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler, ana veya babalarına bağlı
olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden kanunda belirtilen süre
içinde seçme hakkını kullanmayan kişiler, milli güvenlik açısından
engel oluşturmayacak bir hali bulunmamak şartıyla Türk vatandaşlığını,
ikamet etme süresine bakılmaksızın yeniden kazanabilecek.

YENİDEN VATANDAŞLIK

Vatana
bağlılıkla bağdaşmayan eylemlerde bulunduğu için Türk vatandaşlığı
kaybettirilenler Bakanlar Kurulunca, seçme hakkını kullanarak Türk
vatandaşlığını kaybedenler İçişleri Bakanlığı kararıyla milli güvenlik
açısından engel bir halinin bulunmaması ve Türkiye'de 3 yıl ikamet
etmesi şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilecek. Türk
vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı, başvuru için
aranan ikamet süresi içinde toplam 6 ayı geçmemek üzere Türkiye dışında
bulunabilecek. Türkiye dışında geçirilen süreler, ikamet süreleri
içinde değerlendirilecek.

Türk vatandaşıyla evlenmek, doğrudan
Türk vatandaşlığını kazandırmayacak. Ancak bir Türk vatandaşıyla en az
3 yıldan beri evli olan ve evliliği süren yabancılar, Türk
vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilecek. Başvuru
sahiplerinde, aile birliği içinde yaşama, evlilik birliğiyle
bağdaşmayacak faaliyette bulunmama, milli güvenlik ve kamu düzenine
engel oluşturacak bir hali bulunmama şartları aranacak. Başvurudan
sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi
halinde, evlilik şartı aranmayacak.

EVLAT EDİNİLEN ÇOCUĞUN VATANDAŞLIĞI

Türk
vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru için gerekli
şartları taşıyıp taşımadıkları, illerde oluşturulacak vatandaşlık
başvuru inceleme komisyonunca tespit edilecek.

Yetkili makam
kararıyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan, başvuru
için gerekli şartları taşıyanların adına vatandaşlık dosyası
düzenlenecek, karar verilmek üzere Bakanlığa gönderilecek. Bakanlıkça
yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, durumu uygun bulunanlar,
Bakanlık kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilecek.

Yetkili
makam kararıyla Türk vatandaşlığının kazanılması, eşin vatandaşlığında
etkili olmayacak. Ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı
tarihte velayeti kendisinde bulunan çocukları, diğer eşin oluruyla Türk
vatandaşlığını kazanacak. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya
babanın meskeninin bulunduğu ülkedeki hakim kararına göre işlem
yapılacak.
Türk vatandaşınca evlat edinilen ergin olmayan kişi,
milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel oluşturacak bir hali
bulunmamak şartıyla Türk vatandaşlığını kazanabilecek. Ana veya
babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar, ergin
olmalarından itibaren 3 yıl içinde seçme hakkını kullanarak Türk
vatandaşı olabilecek.

Türk vatandaşlığını birlikte kazanan ana ve babanın çocukları da Türk vatandaşlığını elde edebilecek.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBI

Türk
vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya seçme hakkıyla kaybedilecek.
Yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığının kaybı, çıkma veya
kaybettirme ya da vatandaşlığın iptali ile gerçekleşecek.

Türk
vatandaşlığından çıkmak için izin veya çıkma belgesi isteyenlere, ergin
ve ayırt etme gücüne sahip olmaları, yabancı bir devlet vatandaşlığını
kazanmaları veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtilerin
bulunması, herhangi bir suç veya askerlik nedeniyle aranmamaları,
hakkında herhangi mali ve cezai tahdit bulunmamaları şartıyla
Bakanlıkça izin verilebilecek.

Eşlerden birinin çıkma izni
alarak Türk vatandaşlığını kaybetmesi, diğer eşin vatandaşlığını
etkilemeyecek. Türk vatandaşlığını kaybeden ana ya da babanın talebinin
bulunması ve diğer eşin de muvafakat etmesi halinde, çocukları da
kendileriyle birlikte Türk vatandaşlığını kaybedecek. Muvafakat
verilmemesi halinde hakim kararına göre işlem yapılacak.

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBEDENLER

Doğumla
Türk vatandaşı olup da çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını
kaybedenler, milli güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu
görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları
dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu
hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla
Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecek.

Yabancı
bir devlette Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmette
bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine bildirilmesine rağmen
bırakmayanlar, Türkiye ile savaş halindeki bir devletin her türlü
hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle
çalışmaya devam edenler, izin almadan yabancı bir devlet hizmetinde
gönüllü olarak askerlik yapanlar, İçişleri Bakanlığının teklifi ve
Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığı kaybedecek.

Türk
vatandaşlığını kazanma kararı, ilgilinin yalan beyanı veya vatandaşlığı
kazanmaya esas teşkil eden önemli konuları gizlemesi sonucunda
oluşmuşsa bu durum, kararı veren makam tarafından iptal edilecek,
karar, kişinin, Türk vatandaşlığını kazanan eş ve çocuklar için de
uygulanacak.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILABİLECEKLER

Yasa, ergin olmalarından itibaren 3 yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilecekleri şöyle sıralıyor:

“-Ana
ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle doğumla Türk vatandaşı
olanlardan, yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya
sonradan kazananlar,

-Ana ya da babadan dolayı soy bağı
nedeniyle Türk vatandaşı olanlardan, doğum yeri esasına göre yabancı
bir devlet vatandaşlığını kazananlar,

-Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar,
-Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar,
-Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar.”
KKTC vatandaşları, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşı olabilecek.

KENDİ İSTEĞİYLE VATANDAŞLIK KAZANANLAR

İzin
almadan kendi istekleriyle yabancı bir devlet vatandaşlığını
kazananlar, yurt dışında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak
veya Türkiye'de savaş ilanı üzerine, yurt dışında bulunup da yurt
savunmasına katılmak için yetkili kılınan makamlarca usulen yapılacak
çağrıya, mazeretsiz 3 ay içinde uymayanlar, sevk sırasında veya
kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp kanuni süre içinde
dönmeyenler, milli güvenlik bakımından engel oluşturacak bir hali
bulunmamak kaydıyla Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar
Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşlığına alınabilecek.

Silahlı
kuvvetler mensupları ile askerlik görevini yapmakta olanlardan görev,
izin, hava değişimi veya tedavi için yurt dışında bulunup da süresi
bittiği halde mazeretsiz olarak 3 ay içinde geri dönmeyenler de bu
hükümden yararlanacak. Böylece askerlik görevini yapmayanlar ile izin
almadan yabancı bir ülke vatandaşlığına geçenlerin Türk vatandaşlığının
kaybettirilmesi uygulamasına son verilecek.İkamet süresi, Türk soylu yabancılar için 31 Aralık 2010 tarihine kadar 2 yıl olarak uygulanacak.

kaynak.haberbaz

_________________


REKLAM VERMEK İSTEYENLER ÖZEL MESAJ ATSINLAR
avatar
aquahell
WEBMASTER

Erkek
Mesaj Sayısı : 2892
Yaş : 43
Nerden : AQUATICFORUM
Lakap : AQUAHELL
Reputation : 59
Points : 4190
Kayıt tarihi : 22/01/08

http://www.hbgokhan.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz