AQUATICFORUM
AQUATICFORUM A HOŞGELDİNİZ.FORUMDAN DAHA ETKİN YARARLANMAK İÇİN LÜTFEN GİRİŞ YAPINIZ.
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Ozon tabakasını incelten gazlara yasak

Aşağa gitmek

dikkat Ozon tabakasını incelten gazlara yasak

Mesaj tarafından aquanox Bir Çarş. Kas. 12, 2008 11:29 am

Çevre ve Orman Bakanlığı, ozon tabakasını incelten maddeler ve
karbontetraklorürün kullanımına ilişkin usulleri yeniden belirledi.

Türkiye'nin taraf olduğu ''Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair
Montreal Protokolü'' ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılması
ve bazılarının tüketiminin bir takvim çerçevesinde azaltılarak
kullanımdan kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Çevre ve
Orman Bakanlığının ''Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına
İlişkin Yönetmeliği'', Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin ek listelerinde yer alan kloroflorokarbonların ithalatı yasaklandı.

Karbontetkaklorür
ve trikloretan (metil kloroform) maddelerinin de laboratuvar amaçlı
kullanımı hariç ithalatı yasak olacak. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren
ise bu maddeler hiçbir şekilde ithal edilemeyecek.

Metil
bromür maddesinin kontrolü de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca
yapılarak, yıllık envanter bilgileri Çevre ve Orman Bakanlığına
bildirilecek.

Yönetmelikte, 2903.49.10.00.23 Flordikloretan
(tüm izomerleri) (HCFC-141), 2903.49.10.00.24 Klordifloretan (tüm
izomerleri) (HCFC-142), 3824.71.00.00.12 (HCFC-142B)
(Klorodifloroetan)/R-22 (klorodiflorometan) karışımı maddelerin
ithalatının 2007 yılı ithalat miktarları baz alınarak, 1 Ocak 2009'dan
itibaren kotaya tabi olacağı ve bir takvim çerçevesinde azaltılarak 1
Ocak 2013 tarihinde ithalatına son verileceği belirtildi. Bu maddelere
ait azaltma takvimi ile azaltma takviminin uygulanmasına ilişkin usul
ve esasların Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin
İthalat Tebliği çerçevesinde Müsteşarlıkça belirleneceği kaydedildi.

Kontrol
altındaki maddelerin ithalatı da 2007 yılı ithalat miktarları baz
alınarak 1 Ocak 2009'dan itibaren kotaya tabi olacak. Bu maddeler bir
takvim çerçevesinde azaltılarak 1 Ocak 2015'de servis amaçlı
kullanımları hariç ithalatına son verilecek. 1 Ocak 2015'ten sonra
evsel havalandırma sistemleri için iç piyasaya sunulmaksızın, ihracat
amaçlı üretiminde ihtiyaç duyulan miktar kadar kontrol altındaki
maddelerin ithalatına Bakanlıkça izin verilecek. Bu maddelere ait
azaltma takvimi ile azaltma takviminin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin İthalat
Tebliği çerçevesinde Müsteşarlıkça belirlenecek.

Yönetmelikle,
azaltma takviminin yanı sıra, halonların kullanımına ilişkin esaslar,
ithalatçıların kontrol belgesi alma, kayıt tutma ve bildirim
yükümlülüğü, geri kazanılmış, yeniden işlenmiş, arıtılmış maddelerin
ithalatı, ihracatın kontrolüne dair düzenlemeler de belirlendi.

-OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN ÜRETİMİ VE YASAKLANMASI-

Yönetmeliğe
göre, ozon tabakasını incelten maddeler inhalerler dışında herhangi bir
aerosol ürünün üretiminde kullanılamayacak. Ozon tabakasını incelten
maddelerin kullanıldığı üretim alanlarından her türlü açık sistemde
kullanılan çözücü ve temizleme amaçlı kullanımları da dahil olmak
üzere, yapıştırma ve kalıptan çözme işlemlerinde kullanılmaları ve bu
amaçlar için ithalatı da yasak olacak.

Ozon tabakasını
incelten ve Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına
alınan ve yönetmeliğin eklerinde belirtilen maddelerden herhangi birini
üretmek, bunları kullanarak üretim yapan yeni tesis kurmak ve kapasite
arttırmak üzere tesis veya ünite kurmak da yasaklandı.

Kontrol
altına alınan maddelerin sanayi işleme ham maddesi veya işlem etken
maddesi olarak kullanılması Bakanlığa belgelenmesi durumunda bu kapsam
dışında olacak.

Ozon tabakasını incelten maddeler, geri kazanım ekipmanı olan son kullanıcılara satılabilecek.

Ozon
tabakasını incelten maddeler ve karbontetraklorürün kullanımı, sanayi
işleme hammaddesi veya işlem etken maddesi olarak kullanımları,
laboratuvar ve zorunlu kullanım alanları hariç yasaklandı.

Laboratuvar
ve zorunlu kullanım alanları için bir sonraki yıla ilişkin ihtiyaç
miktarları, Türkiye'de geri kazanılmış madde miktarı dahil edilmeksizin
tespit ederek, her yıl Ekim ayı sonuna kadar ilgili kuruluşlarca
Bakanlığa bildirilecek.

-OZONA ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR-

Ozan
tabakasına zararlı maddelerle çalışacakların, eğitim programında
soğutma ve iklimlendirme konularında dersler bulunan üniversite ve
yüksekokul mezunları olması veya Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında
program içeriğinde soğutma ve iklimlendirme konuları bulunan programı
(kalfalık, ustalık ve diploma) bitirmeleri veya meslek yüksek okulu
veya meslek lisesi mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ozon
Tabakasına Zarar Veren Gazların Kullanımı ve Kontrolü konulu ve süresi
en az yirmibeş saatlik kurs programını başarı ile bitirmeleri
gerekecek.

Bunlar dışındaki belgelerin değerlendirilmesi Milli
Eğitim Bakanlığınca denklik yolu ile yapılacak. Bu niteliklere sahip
olmayan son kullanıcılara kontrol altındaki maddelerin satışı
yapılmayacak.

Ozon tabakasını incelten maddelerin elde
taşınabilen yangın söndürücü veya sabit yangın söndürme sistemlerinin
test edilmesi ve personel eğitimi için kullanılması da yasaklandı.

Kullanımı
kontrol altına alınan maddelerin geri kazanılması ile ilgili olarak
evsel amaçlı soğutucular ve dondurucular, soğutma, klima ve ısı pompası
teçhizatındaki, çözücü içeren teçhizatındaki, yangın korunma
sistemlerinde ve yangın söndürücülerindeki kontrol altına alınan
maddelerin, teçhizatın bakımı, sökülmesi, elden çıkarılmasından önce
yeniden işleme veya ıslahı için taraflarca onaylanan teknolojilerle
veya çevresel olarak kabul edilebilir imha teknolojileri ile son
kullanıcı tarafından geri kazanımı yapılacak.

Kullanıcılar,
kontrol altına alınan maddeleri içeren ürünlerin üretimi ve sanayi
işleme ham maddesi veya işlem etken maddesi olarak kullanımları
sırasında ortamda oluşabilecek sızıntı ve kaçaklara ilişkin olarak her
türlü tedbiri almakla yükümlü olacak.

1 Ocak 2012'den itibaren
üç kilogram ve daha fazla kontrol altına alınan madde içeren sabit
ekipmanı, yılda bir kez yaptırılacak ve denetimlerde yıllık
kontrollerin yapıldığının belgelenmesi zorunlu olacak.

Ozon
tabakasını incelten maddelerin ithalatçıları, maddenin taşındığı
paketin ya da kabın üzerine, görülecek şekilde ''Ozon Tabakasına Zarar
Verir'' uyarısını yazmakla yükümlü olacak.

Çevrenin Korunması
Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Dış Ticarette
Standardizasyon Tebliği çerçevesinde; Bakanlığın kontrolüne tabi olan,
ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatçılarının ilgili hükümlere
uymaması durumunda, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve
Standardizasyon Rejimi Kararına ve Dış Ticarette Standardizasyon
Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan taahhütnamelerde belirtilen
yaptırımlar uygulanacak.

Yönetmelikte belirtilen hususları
yerine getirmeyen ithalatçı firmalara ve ithalatçılara, kontrol belgesi
ile ithaline izin verilen madde dışında tehlikeli veya tehlikeli
olmayan madde ithal edenlere, kimyasalı kontrol belgesi üzerinde
belirtilen amaç dışında kullananlara veya satanlara, zorunlu kullanım
alanları için veya doğrudan üretim amaçlı ithal edilen ozon tabakasını
incelten maddeleri bu amaçlar dışında kullananlara veya başka firma ve
kullanıcılara satanlara, Çevre Kanunu hükümlerince ceza kesilecek.

Gerekleri
yerine getirmeyen dağıtıcı firmaların ve dağıtıcıların dağıtıcı
kayıtları iki yıl süre ile iptal edilecek ve Çevre Kanunu'nun ilgili
hükümleri uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ozon
Tabakasına Zarar Veren Gazların Kullanımı ve Kontrolü konulu ve süresi
en az yirmi beş saatlik kurs programına katılacak olan son
kullanıcılarda tahsil şartı 1 Ocak 2010 tarihine kadar aranmayacak. Son
kullanıcıların yeterlilik esasları da 31 Aralık 2008'e kadar geçerli
olmayacak.

Yönetmelikle, 23 Mayıs 2006'da yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

KAYNAK:haberaktuel
avatar
aquanox
CO-MODERATOR
CO-MODERATOR

Erkek
Mesaj Sayısı : 108
Yaş : 37
Nerden : waterworld
Reputation : 4
Points : 97
Kayıt tarihi : 27/08/08

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz