AQUATICFORUM
AQUATICFORUM A HOŞGELDİNİZ.FORUMDAN DAHA ETKİN YARARLANMAK İÇİN LÜTFEN GİRİŞ YAPINIZ.
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alım İlanı

Aşağa gitmek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alım İlanı

Mesaj tarafından aquahell Bir Ptsi Ağus. 25, 2008 6:04 am

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 5 denetçi (Bilgisayar, hukuk, maliye,
veteriner, ziraat), 61 uzman (Çevre, gıda, endüstri, hukuk, kamu,
iktisat, inşaat, istatistik, işletme, maliye, makine, sosyoloji, su
ürünleri, veteriner, ziraat) ve 25 destek personeli (fakülte ve
yüksekokul mezunu) için sınav yapacaktır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

SEÇME SINAVI İLANI (Denetçi, Uzman ve Destek Personeli İçin)
5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği hükümlerine
göre,

A-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği yükseköğretim
kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;
a-Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu 1, Hukuk Fakültesi mezunu 1, Maliye
bölümü mezunu 1, Veteriner Fakültesi mezunu 1, Ziraat Fakültesi mezunu 1 olmak
üzere toplam 5 denetçi;
b-Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu 1, Çevre Mühendisliği bölümü mezunu
3, Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu 2, Gıda Mühendisliği bölümü mezunu
5, Hukuk Fakültesi mezunu 1, Kamu Yönetimi bölümü mezunu 2, İktisat bölümü
mezunu 10, İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu 5, İstatistik bölümü mezunu 2,
İşletme bölümü mezunu 12, Maliye bölümü mezunu 4, Makine Mühendisliği bölümü
mezunu 3, Sosyoloji bölümü mezunu 1, Su Ürünleri Mühendisliği bölümü mezunu
3, Veteriner Fakültesi mezunu 3, Ziraat Fakültesi mezunu 4 olmak üzere toplam
61 uzman;
B-Sekreterlik, arşiv, idari, mali ve personelle ilgili iş ve işlemleri Destek
Personeli olarak yürütmek üzere, 4 yıllık eğitim veren fakülte (Lisans) mezunlarından
12 adet, 2 yıllık eğitim veren Yüksekokulların (Meslek Yüksekokulları dahil)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Maliye, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,
Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgi Yönetimi Programları mezunlarından 6 adet ve
Lise ve dengi okul mezunlarından 7 adet olmak üzere toplam 25 Destek Personeli


Pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır.

Denetçi ve Uzman pozisyonları için kurumca yapılacak seçme sınavına katılmak
üzere başvuracak adayların 2008 yılında ÖSYM'ce yapılan 2008-KPSS/1(Lisans
Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari
70 (yetmiş) puan almaları gerekmektedir.
Destek Personeli pozisyonları için başvuruda bulunacaklardan ise;
Lisans programından mezun olanlar için 2008 yılında ÖSYM'ce yapılan 2008-KPSS/1(Lisans
Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden,
Ortaöğretim ve Önlisans mezunları için; 2004 veya 2006 yılında ÖSYM'ce yapılan
2004 veya 2006 KPSS/2(Ortaöğretim ve Önlisans Düzeyi) sınavından, önlisans
programından mezun olanlar için "KPSSP93" puan türünden,
Lise ve dengi okul mezunları için "KPSSP94" puan türünden asgari
60 (altmış) puan almış olmaları gerekmektedir.
Denetçi ve Uzman poziyonları için başvuracakların İngilizce, Almanca veya
Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavında asgarî (B) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından
buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip
olmaları,
" İstihdam edileceği alanla ilgili en az 3 yıl iş tecrübesine (denetçi
ve uzmanlar için) sahip olmaları,
" Denetçiler için ülke genelinde görev yapabileceklerine dair sağlık
raporu almaları(Sadece sınavı kazanan adaylardan istenecektir),
" Destek personeli pozisyonuna başvuracakların en az lise veya dengi
okul mezunu olmaları şarttır.
" Destek personeli için yabancı dil bilgisi şartı aranmayacaktır.
Kurumda istihdam edilecek personel; 5648 sayılı Kanununun 14. Maddesinde belirtilen
hükümler ve 16.04.2008 tarihli ve 26849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 22.maddesinde
belirtildiği şekilde, "Sözleşme hükümlerine tabidir ve 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu ile söz konusu Kanunun öngördüğü Yönetmeliklerle sağlanan
sosyal güvenliğe ilişkin her türlü haktan yararlanır." Yine anılan Yönetmeliğin
27. Maddesinde belirtildiği şekilde; istihdam edilecek personelin aylık ücretleri
ve diğer ödemeleri, istihdam edildikleri kadroların Başbakanlıkta görevli
personelin kadrolarına karşılık gelen ücretleri geçmeyecek şekilde (uzman
ve denetçilere Başbakanlık uzmanları, destek personeline ise Başbakanlık merkez
teşkilatındaki benzer görevler için öngörülmüş bulunan ücretler) Bakan tarafından
belirlenir, hükümleri çerçevesinde özlük haklarından yararlanabileceklerdir.
1- SEÇME SINAVINA KATILACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR :
A) GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş
olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak (sadece kamu hizmetine
ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak olup sınavı kazanan adaylardan sağlık
kurulu raporu istenecektir)
Şartlarını taşıması gerekir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuruda bulunacak adayların, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden
veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinden
temin edecekleri "İş Başvuru Formu" ve aşağıda sayılan belgeleri,
şahsen ve elden Kurumun (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı Kampüsü Eskişehir Yolu 10. km. Lodumlu /ANKARA) adresine,
en geç 12 Eylül 2008 tarihi, mesai saati bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

2- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden veya Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı'nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinden temin
ederek dolduracakları "İş Başvuru Formu" ile birlikte aşağıdaki
belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini ibraz etmeleri gerekmektedir:

a) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi,

b) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

c) Nüfus Cüzdanı onaylı sureti,

d)Yabancı Dil Bilgisi Sınav Sonuç Belgesi,

e) Daha önceden veya halen görev yapmakta oldukları kurum ve kuruluşlarda (kamu
veya özel sektör) çalıştıkları süreler(başlangıç/bitiş tarihleri) ile bulundukları
pozisyon, birim, faaliyet alanı gibi detaylı bilgileri içeren iş tecrübelerini
gösterir kurumlarından alacakları belgenin ibrazı zorunludur.

f) Adli Sicil kaydı belgesi,

g) Özgeçmiş, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden veya Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı'nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde örneği
verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yarışma
sınavına katılabileceklerin isimleri, sınav tarihi ve yeri ile birlikte Kurumun
ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde veya
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde,
son başvuru tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde ilan edilir. Yarışma
sınavına kabul edilecek adaylara Kurum şahsen veya telefonla bildirim yapmakla
mükellef değildir.
İlanda belirtilen KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre meslek
gruplarına göre duyurulan boş pozisyonların 5 (beş) katı aday yarışma sınavına
alınacaktır. Adayların KPSS Puanlarının eşit olması halinde yabancı dil notu,
yabancı dil notunun da eşit olması halinde ise iş tecrübesi fazla olanlar
öncelikli olarak yarışma sınavına alınır.
Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan,
daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma
sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır
ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme
yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler
ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
4- SEÇME SINAVI ESASLARI

Kurumda çalışmak üzere başvuruda bulunanlardan, başvurusu kabul edilen adaylar,
tek aşamalı olarak yapılacak sözlü yarışma sınavına çağrılacaktır.
Sınavda, her adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve
bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış
ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı değerlendirilir.

Sınavda, adayların Kurum hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup
olmadıkları da göz önüne alınarak, sınav komisyonu üyelerince her adaya ayrı
ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir.
Sınavda başarılı sayılabilmek için ortalamanın yüz üzerinden en az yetmiş
puan olması gerekir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen
boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir.
Sınavda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar
için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı
adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir.
Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla
yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu kurumun
ve/veya Bakanlığın ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet
adresinde veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın (http://www.tarim.gov.tr)
internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi
için sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde Kuruma müracaat
etmeleri gerekmektedir.
Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle
ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren
yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde
göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu
değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı,
aynı zamanda tebligat niteliği taşır.
Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan "TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL
YÖNETMELİĞİ" esas alınacaktır.
Ayrıca, Adaylarda aranan genel ve özel şartlar, başvuru şekli, yeri ve başvuru
tarihleri ile başvuruda istenen belgeler, başvuruların değerlendirilmesi ve
sınava çağrı, seçme sınavı esasları ile ilgili hususlar Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr)
internet adresinde ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın (http://www.tarim.gov.tr)
internet adresinde yer alan sınav ilanında belirtilmiştir.

İlanen duyurulur.

MEMURLAR NET

_________________


REKLAM VERMEK İSTEYENLER ÖZEL MESAJ ATSINLAR
avatar
aquahell
WEBMASTER

Erkek
Mesaj Sayısı : 2893
Yaş : 43
Nerden : AQUATICFORUM
Lakap : AQUAHELL
Reputation : 59
Points : 4191
Kayıt tarihi : 22/01/08

http://www.hbgokhan.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz